HİZMETLERİMİZ

Derneğimiz siz değerli üyelerimize 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler sadece derneğin görevlendireceği bir cenaze firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremez. Aksi takdirde dernek tararafından maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple cenazenin aile fertleri veya bir yakını önce 0221-869 97 97 numaralı telefondan derneği arayarak üyenin vefatını bildirmeleri, resmi işlemlerin yürütülmesi için aşağıdaki belgeleri görevlendirilen cenaze firması temsilcilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Hizmetlerden yararlanma imkanına  sahip  bir üyenin kendisi veya aile  fertlerinden birinin  vefatının  bildirilmesi  durumunda  derneğimiz cenaze  işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.

Görevli nakil firması vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim  alır. Bu evraklar:

  • Vefat edenin pasaportu
  • Vefat edenin nüfus cüzdanı
  • Evli olanların uluslararası evlenme cüzdanı - Evlenme Kayıt Örneği Formül B (Heiratsurkunde)
  • Hiç evlenmemiş ise Uluslararası Doğum Belgesi Formül A (Geburtsurkunde)
  • Eşi vefat etmiş ise Formül B ve eşinin öldüğünü gösteren Formül C (Sterbeurkunde)
  • Boşanmış ise Formül B ve boşanma belgesinin almancası
  • Vefat evde vuku bulmuş ise vefat edenin kendi aile doktoruna, bu mümkün değilse nöbetçi doktora (Notarzt) haber verilir; doktor muayenesinden sonra verilen Ölüm Raporu ile  birlikte  cenaze görevli cenaze nakil firması tarafından teslim  alınır. Bu belgede ölüm nedeninin ‘Tabii Ölüm’ (natürlicher Tod) olmasına dikkat edilmesi gerekir zira doktor muayenesi sonucunda ‘Şüpheli Ölüm’ (nicht natürlicher Tod) tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği ‘Defin İzni’ (Freigabe zur Beerdigung) olmadan görevli nakil firması cenazeyi teslim alamaz.

Cenaze yakınları tarafından istenmesi durumunda vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, islami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.

Müslüman olmayan üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinden birinin vefatı halinde ise dini merasimleri ve definleri yakınlarına ait olmak üzere nakil firması vefatın vuku bulduğu mahalden defin edileceği yere cenazeyi nakleder. Derneğimiz defin harici diğer uygulamalar için herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.

Cenaze Almanya’da defnedilecek ise  ‘Defin  İzni’ (Freigabe zur Beerdigung), Türkiye’de defnedilecek ise de ‘Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi‘ (Leichenpass) nüfus dairesinden (Standesamt) talep  edilir.  Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek nakil firması tarafından defnedilecek  yere  kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar  ise cenaze sahibi tarafından karşılanır.

Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise uluslararası standartlara uygun bir tabuta yerleştirilerek havayolu ile Türkiye’deki havalimanlarından alınıp defnedileceği en yakın yere kadar götürülür; oradan da cenaze Türkiye Diyanet Vakfı’na veya derneğin görevlendireceği başka bir firmaya ait nakil aracı ile nakledilir.

Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden merkezimize bildirilen yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti dernek tarafından temin edilir.

Resmi   makamlardan, tatil   ve   bayram   günlerinden,   havayolu   şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dernek sorumlu değildir.