HİZMETLERİMİZ

Derneğimiz siz değerli üyelerimize 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

Vefat halinde cenaze ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemler, sadece Derneğin görevlendireceği cenaze firması tarafından yapılır. Cenaze sahipleri, Derneğin bilgisi dışında herhangi bir cenaze firmasını görevlendiremezler. Aksi halde dernek tararafından maddi ve manevi hiç bir sorumluluk kabul edilmez ve ödeme yapılmaz. Bu sebeple, cenazenin aile ferleri veya bir yakını önce 0221-869 97 97 telefon numarasından Derneği arayarak üyenin vefatını bildirmeleri, resmi işlemlerin yürütülmesi için aşağıdaki belgeleri görevlendirilen cenaze firması temsilcilerine teslim etmeleri gerekir.

Hizmetlerden yararlanma  imkanına  sahip  bir üyenin kendisi veya aile  fertlerden birinin  vefatının  bildirilmesi  durumunda  Derneğimiz,  cenazenin  iş  ve  işlemlerinin yürütülmesi için bir cenaze nakil firmasını görevlendirir.

Görevli nakil firması, vefat edenin yakınları ile irtibat kurarak resmi dairelerdeki işlemler için gerekli evrakları teslim  alır. Bu evraklar:

  • Vefat edenin pasaportu
  • Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı
  • Evli olanların uluslararası evlenme cüzdanı, (Evlenme Kayıt Örneği Formül B)
  • Hiç evlenmemiş ise Uluslararası Doğum Belgesi (Formül A) (Geburtsurkunde)
  • Eşi vefat etmiş ise, Formül B ve eşinin öldüğünü gösteren Formül C (Sterbeurkunde)
  • Boşanmış ise, Formül B ve boşanma belgesinin almancası
  • Vefat evde vuku bulmuş ise, mümkünse vefat edenin aile doktoruna, değilse nöbetçi doktora (Notarzt) haber verildikten sonra alınacak ‘Ölüm Raporu-Todesbecheingung’.

Görevli  nakil  firması  cenazeyi,  doktor  muayenesinden  sonra  verilen  ‘Ölüm  Raporu- Todesbecheingung’  ile  birlikte  teslim  alır.  Bu  belgede  ölüm  nedeninin  ‘Tabii  Ölüm-natürlicher Tod’ olmasına dikkat edilmesi gerekir. Zira, doktor muayenesi sonucu ‘Şüpheli Ölüm-nicht natürlicher Tod’ tespiti yapılan cenazeye savcılık el koyar. Adli tıp raporu yoluyla savcılığın vereceği ‘Defin İzni-Freigabe zur Beerdigung’  olmadan,  görevli  nakil  firması cenazeyi teslim alamaz.

Cenaze yakınları tarafından istenmesi halinde vefatın vuku bulduğu mahalde cenaze, islami usullere göre yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınır.

Müslüman olmayan üyelerin veya yararlanma imkanına sahip aile fertlerinden birisinin vefatı halinde ise, dini merasimleri ve definleri yakınlarına ait olmak üzere, nakil firması tarafından vefatın vukuu bulduğu mahalden defin edileceği yere  nakledilir. Derneğimiz defın harici diğer uygulamalar için herhangi bir yükümlülük üslenmektedir.

Cenaze  Almanya’da  defnedilecek  ise,  ‘Defin  İzni-Freigabe  zur  Beerdigung’,   Türkiye’de defnedilecek ise, Yurt Dışına Çıkış İzin Belgesi (Leichenpass) Nüfus Dairesi’nden (Standesamt) talep  edilir.  Cenazenin Almanya’da defnedilmesi durumunda, mahallindeki standartlara uygun bir defin tabutuna yerleştirilerek, nakil firması  tarafından  defnedilecek  yere  kadar götürülür. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar  cenaze sahibi tarafından karşılanır.

Cenaze Türkiye’de defnedilecek ise, uluslararası standart bir tabuta yerleştirilerek, havayolu ile Türkiyede’ki havalimanlarından, defnedileceği yere en yakın olanına, oradan da defnedileceği yere kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na veya Derneğin görevlendireceği başka bir firmaya ait nakil aracı ile nakledilir.

Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize bildirilen   yakın akrabalarından bir refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti Dernek tarafından temin edilir.

Resmi   makamlardan,   tatil   ve   bayram   günlerinden,   havayolu   şirketlerinden, hava muhalefetinden veya tabii afetlerden kaynaklanabilecek gecikme ve aksaklıklardan dolayı Dernek sorumlu değildir.